Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

 

 

 

 

 

 

            AKTUALNOŚCI

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych w roku szkolnym 2013/2014

Szkoła Podstawowa klasy IV - VI:

 - 01.04.2014r. - Sprawdzian w klasach VI

 - 02.05. 2014r.

 - 20.06.2014r.

Gimnazjum:

 - 23-25.04.2014r. - Egzaminy gimnazjalne

 - 02.05. 2014r.

 - 20.06.2014r.

 

Liceum i Technikum:

 - 02.05. 2014r.

 - 20.06.2014r.

 

 

 

UWAGA!!! INFORMACJE DLA RODZICÓW SZEŚCIOLATKA !!!

 

MAM 6 LAT CHCĘ POZNAWAĆ ŚWIAT! IDĘ DO SZKOŁY!

 

MAMO, TATO - SZKOŁA DLA TWOJEGO SZEŚCIOLATKA

 

 

 Radość dzielenia się

       

Praca za darmo – wiele osób krzywi się z niesmakiem na samą myśl, że miałoby swój cenny czas i energię poświęcać narobienie rzeczy, które nie przyniosą im korzyści finansowych. Pomaganie rodzinie, przyjaciołom to ok…, ale obcym ludziom? Po co i dlaczego?
Nasze dzieci i młodzież nie miała oporów, bez dłuższego zastanowienia przeznaczyli swoje prace (palmy i pisanki wielkanocne)  na cele charytatywne.  Zostały one wystawione przed Niedzielą Palmową  w kościele parafialnym. Pozyskane pieniądze, w postaci darowizny zostaną przeznaczone na zakup paczek dla dzieci z Domu Dziecka w Podbrodziu na Litwie. Głównie  pochodzą one z polskich rodzin.
Dzięki tego typu formie pomocy nasi uczniowie mają okazję nauczyć , że każdy gest, nawet najdrobniejszy… zmienia świat… czyjś świat… Uśmiech na twarzy dziecka, że może z kimś się podzielić swoim problemem, że jest ważne i kochane, to bezcenna sprawa.
Wokół nas jest wiele osób, które potrzebują wsparcia – odkryjmy w sobie radość dzielenia się… Bo to naprawdę ogromna wartość! 
                            mgr Bogusława Najecka

 

 

Rozstrzygnięcie konkursu „Bezpieczeństwo w Internecie”

Cel konkursu
Wdrażanie młodych internautów do rozsądnego i odpowiedzialnego korzystania z Sieci Internet.
Uczestnicy:
Konkurs skierowany był do uczniów klas I-VI SP i I-III G naszej szkoły.
Treść pracy:
Uczestnicy konkursu tworzyli plakat promujący pod hasłem: „Bezpieczeństwo w Internacie”. Treść każdej pracy konkursowej powinna nawiązywać do bezpieczeństwa w różnych aspektach, przypominać o zagrożeniach w sieci Internet.
Wyniki:
I miejsce: Wiktoria Toczydłowska- kl.VI S i Julita Grądzka- kl. IIIA G
II miejsce: Hubert Frankowski- IA G i Jakub Gąsowski- kl.IIIA G
III miejsce: Kinga Fiedorowicz- kl.IA G i Maciej Malecki – kl.IA G
Wyróżnienie: Michał Grzesiuk kl.IIIA G

Zapraszam do obejrzenia prac konkursowych (zakładka galerie szkolne)

Organizator: mgr Bogusława Najecka

 

Konkurs „ Jak to działa?"

Adresatami konkursu są:  uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i liceów.

Zadaniem jest: wybranie jednego współcześnie wykorzystywanego narzędzia informatyczno - komunikacyjnego (np. komórka, gps, poczta elektroniczna itp.) i zaprezentowanie zasad/mechanizmów jego działania w atrakcyjnej       i niestandardowej formie np. film, infografika, screencast, animacja, prezentacja, glogster itp.

Termin zgłaszania prac upływa w dniu  1 kwietnia 2014r.

Regulamin konkursu
                      Organizator konkursu: mgr Bogusława Najecka
Zapraszam J
 

VII Konkursu Piosenki pt.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2014

We wtorek, 18 lutego w Zespole Szkół w Tykocinie odbyła  się w VII  edycja konkursu piosenki pt.: „Piosenki pokolenia naszych rodziców” Tykocin 2014. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem wśród szkół województwa podlaskiego. Wzięło w nim udział 53 uczestników ze szkół w Choroszczy, Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewie Dużym, Grajewie, Jaświłach, Knyszynie, Kruszewie, Krypnie, Łapach, Michałowie, Nowince, Radulach, Studziankach, Supraślu, Surażu, Suwałkach, Turośni Kościelnej, Wasilkowie, Złotorii, Zawadach i Tykocinie. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło p. starosty – Jolanty Den, p. burmistrz – Teresy Andruszkiewicz, ks. Marcina Roszkowskiego, p. Marzeny Pisarskiej – Kalisty, p. Barbary Perkowskiej, p. Barbary Zachowicz, p. Iwony Rapickiej, p. Anety Fiedziukiewicz, p. Olgi Baczewskiej, p. Jerzego Tomzika.
W tym roku młodych artystów oceniało jury w składzie: p. dr Marta Wróblewska – doktor sztuki muzycznej w dyscyplinie wokalistyka; p. Marcin Ozga – wokalista, baryton, instrumentalista, aranżer; p. Krzysztof Kulikowski – przewodniczący jury, pianista, muzyk jazzowy, pedagog. Jury podkreśliło bardzo wysoki poziom wokalny konkursu. Dzięki hojności sponsorów mogliśmy wyłonić laureatów I, II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej oraz przyznać 10 wyróżnień i Nagrodę Publiczności.
Oto lista laureatów:
Kategoria wiekowa: klasy I-III szkoły podstawowej:
I miejsce – Jakub Walendykiewicz z Suwałk
II miejsce – Gabriela Łazarska z Suwałk
III miejsce – Urszula Kotuk z Jaświł
Kategoria wiekowa: klasy IV-VI szkoły podstawowej:
I miejsce - Julia Statkiewicz z Tykocina   
II miejsce – Agata Daniłowicz z Grajewa
III miejsce – Żaneta Okuła z Tykocina
Kategoria wiekowa: klasy I-III gimnazjum:
I miejsce – Natalia Straszyńska z Nowinki
II miejsce – Gabriela Kundziewicz  z Wasilkowa
III miejsce – Agnieszka Wilczewska z Czarnej Białostockiej
Kategoria wiekowa - szkoły ponadgimnazjalne:
I miejsce – Monika Kalinowska z Michałowa
II miejsce – Paweł Makarewicz z Michałowa
III miejsce – Sylwia Bielicka z Łap
Wyróżnienia:
Gabriela Dargiewicz z Łap, Beata Polak z Choroszczy, Małgorzata Filianowicz z Knyszyna, Karolina Kamińska  z Suwałk, Krzysztof Halicki z Turośni Kościelnej, Lidia Saładziak z Supraśla, Natalia Aleksiejuk z Michałowa, Aleksandra Konopka z Zawad, Julia Szerenos ze Studzianek, Kamila Kuczyńska z Wasilkowa
Nagroda Publiczności:
Wiktoria Napiórkowska z Tykocina
 Organizator:
Joanna Grodzka - Kulikowska

 

                                                                  

„ROZWIŃ SKRZYDŁA”

Projekt współfinansowany przez Unie Europejska  w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Oś priorytetowa IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

Od października 2014 roku w naszej szkole realizowany jest projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej i wkładu własnego Gminy Tykocin „Rozwiń skrzydła”

W ramach projektu uczniowie klas IV-VI SP i Gimnazjum na różnych zajęciach rozwiną swoje pasje i  umiejętności lub wyrównają braki w wiadomościach. Zajęcia będą prowadzone w małych grupach, aby lepiej dotrzeć do poszczególnych uczniów, odbywać się będą po lekcjach,  również w soboty  i ferie zimowe. Uczniowie dojeżdżający skorzystają z bezpłatnego transportu w dni wolne od zajęć edukacyjnych.

Uczniowie klas szóstych  przygotują się do sprawdzianu , a trzecie klasy gimnazjum do egzaminu.

W ramach projektu uczniowie objęci zostaną doradztwem edukacyjno-zawodowym  indywidualnym i grupowym.

Zostanie  również doposażona pracownia języka angielskiego.

Wszelkie informacje na temat realizowanego projektu   zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń  w holu głównym szkoły oraz w zakładce projekty –rozwiń skrzydła na naszej stronie internetowej oraz  można je uzyskać pod numerem telefonu  85  718 70 70 .

Koordynator projektu –Wojciech Andraszek

 

Ogłoszenie o wynikach konkursu fotograficznego

Jury w składzie : Jan Dajda, Emilia Mętecka, Marcin Kwiatkowski  po burzliwych obradach postanowiło nagrodzić następujące osoby:
W kategorii Szkoła Podstawowa:
Karolina Wołosik klasa VI- I miejsce
Bartosz Rogowicki klasa VI –II miejsce
 
W kategorii Gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalne:
Magdalena Antonowicz ZS Radule- I miejsce
Milena Mętecka, Zuzanna Baczewska  kl I bG –II miejsce
 
Prace konkursowe będą wystawiane w holu głównym ZSiP w Tykocinie zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród po wcześniejszym skontaktowaniu się z organizatorem Emilią Mętecką.

 

 

31 października 2013r. - Konkurs Halloween

           

W dniu 31 października odbyła się VIII edycja konkursu Halloween. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: najładniejsza dynia i najstraszniejsze przebranie. Uczestnicy konkursu tego dnia mieli możliwość wejścia do klas i przestraszenia swoich kolegów i koleżanek. Wszyscy, którzy wzięli udział w konkursie otrzymali dyplomy, natomiast zwycięzcy również nagrody rzeczowe. 
Najstraszniejsze przebranie:
I miejsce  - Roman Kulesza (klasa VIa)
II miejsce - Róża Zimnoch (klasa Vb)
III miejsce - Karolina Wołosik (klasa VIs) i Gabriela Kopczewska (klasa Vb)
 
Najładniejsza dynia:
I miejsce - Jakub Rusiecki (klasa IVa)
II miejsce - Rogowicki Bartosz (klasa VIa)
III miejsce - Grabowska Izabela (klasa VIa)
Organizatorzy konkursu: Anna Konarzewska - Pogorzelska i Anna Żukowska

 

Wycieczka do Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach
- 22 października 2013r.
 
              

Dnia 22 października 2013 roku 23 uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum ( pod okiem p. Teresy Kunickiej i p. Moniki Jabłońskiej )wzięło udział w wycieczce  do Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Wycieczka ufundowana została przez Starostwo Powiatowe w Białymstoku (Wydział Rolnictwa, Środowiska, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Promocji ) za zajęcie III miejsca w konkursie na “'Wierszyk odpadowy'” w ramach projektu pn. “”Czysty Powiat- Czysta Ziemia””.  

 

 

Światowy Dzień Zwierząt - 04 października 2013r.

 

 

Z okazji Światowego Dnia Zwierząt w naszej szkole Samorząd Uczniowski przygotował wystawę pt.: „Pochwal się swoim zwierzakiem”, na której znalazły się zdjęcia ukochanych pupilów uczniów ZSiP w Tykocinie.

 

  

 

Zielona szkoła 17 - 18 września 2013r.

W dniach 17 i 18 września uczniowie klasy IIIa  wyjeżdżali do Strękowej Góry na zieloną szkołę. Wraz z opiekunami p. Jolantą Kozłowską i p. Teresą Kunicką  uczestniczyli w zajęciach przyrodniczych, ekologicznych i plastycznych. Odbyli również pieszą wycieczkę „Z lornetką na bobra”, zwiedzili też regionalną izbę pamięci w Laskowcu. Atrakcją wyjazdu było ognisko, wspólne zabawy i „piżama party”. Młodzi uczestnicy zielonej szkoły samodzielnie przygotowywali posiłki i dbali o porządek w pokojach. Egzamin  z samodzielności wszyscy zdali na szóstkę.   

 

Informacja o wyniku przetargu

Z przeprowadzonego w dniu 13.06.2013nieograniczonego ustnego przetargu w formie licytacji ustnej na sprzedaż motoroweru-skutera stanowiącego własność Zespołu Szkół i Przedszkole w Tykocinie.
Przetarg przeprowadzony został w dniu 13-06-2013 w Zespole Szkół i Przedszkole w Tykocinie
Przedmiotem przetargu był motorower-skuter marki BAOTION o numerze rejestracyjnym BIA SK97.
Do przetargu dopuszczone zostały :
Truskolaski Jan
Okuła Wiesław
Kalinowski Waldemar
Cena wywoławcza za motorower  800 zł, najwyższa osiągnięta cena z przetargu : 1 550 zł brutto
Nabywcą motoroweru został   Truskolaski Jan zamieszkały Saniki 78
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Elżbieta Pogorzelska

Wycieczka 05 - 07 czerwca 2013r.

 

 

05 - 07 czerwca 2013r. odbyła się wycieczka do Zakopanego. Wzięli w niej udział uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klasy II i III gimnazjum wraz z opiekunami: panią Celiną Kalinowską,  Anną Konarzewską – Pogorzelską i Kingą Potrzebko. Nasze zwiedzanie rozpoczęliśmy od Szydłowca z unikatowym XVII - wiecznym pręgierzem z maszkaronami,  następnie udaliśmy się do kopalni soli Wieliczki.  Drugiego dnia zwiedzaliśmy Zakopane, odwiedziliśmy pustelnię św. Alberta,  sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach, Krupówki, wjechaliśmy koleją krzesełkową na Gubałówkę. Wieczorem bawiliśmy się na grillu - śpiewaliśmy piosenki, opowiadaliśmy dowcipy. Ostatniego dnia wycieczki udaliśmy się do Krakowa. Tu z przewodnikiem udaliśmy się na Wawel, Planty, do Collegium Maius, bazyliki Mariackiej i Sukiennic. Droga powrotna minęła nam szybko, wróciliśmy po godzinie 12.

 

 

Akcja "Pola Nadziei"

Serdecznie dziękujemy uczniom oraz darczyńcom za zaangażowanie podczas kwesty w dniach 14 i 20 kwietnia.

W sobotę wolontariuszy można było spotkać w sklepach w Tykocinie i Siekierkach. W niedzielę kwesta przeniosła się na ulice miasta oraz pod kościół i klasztor. W zamian za dar serca składany do puszek, darczyńcy otrzymywali kwiat żonkila. Wraz z żonkilami rozdawaliśmy ulotki informujące o Fundacji „Pomóż Im” i celu prowadzonej akcji „Pola Nadziei”. Mamy nadzieję, że każdy, kto od dziś będzie widział żonkile, przypomni sobie również o chorych   i potrzebujących naszej pomocy, naszego pokrzepiającego słowa, niosącego nadzieję. W obu kwestach łącznie uczestniczyło 28 wolontariuszy:

 

III A

II A

I A

Karolina Ciołko

Emilia Miastkowska

Patrycja Wysocka

Agnieszka Powichrowska

Urszula Gierłochowska

Aleksandra Zambrzycka

Anna Jaroszewska

Natalia Wojtecka

I B

Ewelina Gliniecka

Mateusz Rakowicz

Emilia Kozłowska

Joanna Nartowicz

Michał Grzesiuk

Katarzyna Komarowska

IIIB

Konrad Jabłoński

Klaudia Zubrzycka

Aleksandra Sawicka

Kamil Wołosik

III C

Jan Dajda

II B

Dawid Ołdziej

Karolina Grabowska

Jolanta Perkowska

Katarzyna Kalista

Michał Komorowski

Katarzyna Taszarek

 

Urszula polak

Julita Wisniewska

 

 

Magdalena Jackowska

 

Wszystkim darczyńcom, Księdzu Proboszczowi Jarosławowi Stefaniakowi i Księdzu Andrzejowi Borkowskiemu, (którzy wyrazili zgodę na kwestę w parafiach) oraz wszystkim wolontariuszom jeszcze raz SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!! Cała kwota będzie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków farmaceutycznych oraz opatrunkowych, a także na rehabilitację podopiecznych Fundacji.

Opiekunowie akcji: Jolanta Trocka i Katarzyna Grzesiuk.

Skrzynka Zaufania

W naszej szkole zaczęła funkcjonować elektroniczna „skrzynka zaufania” dla uczniów. Jest to skrzynka, na którą można anonimowo przesyłać wiadomości o trapiących uczniów problemach, o których boją się mówić lub też nie wiedzą do kogo zwrócić się po pomoc.
SKRZYNKA ZAUFANIA
pedagog.tykocin@wp.pl
Dzięki tej skrzynce istniej  możliwość podzielenia się informacjami o problemach swoich, rówieśników, swojej klasy oraz naszej szkoły,  o których dorośli często nie mają pojęcia, a które utrudniają dorastanie.
Ta skrzynka to szansa na to by w naszej szkole wszyscy czuli się bezpiecznie, by atmosfera w niej panująca służyła nauce i prawidłowemu rozwojowi każdego  z Was. Dzięki Waszym wiadomościom i sygnałom przesyłanym na skrzynkę możliwe będzie reagowanie przez nas „dorosłych” w sytuacjach kryzysowych by zapewnić Wam niezbędną pomoc i wsparcie.

Jeśli mamy szybko i skutecznie działać i docierać do osób potrzebujących to wielkim ułatwieniem będzie podanie nazwiska lub klasy, w której konieczna jest nasza pomoc.

Dzięki „skrzynce zaufania” możesz otrzymać pomoc ze strony dyrekcji szkoły, nauczycieli, wychowawców, pedagoga, a także innych osób lub instytucji zajmujących się udzielaniem pomocy osobom potrzebującym!!!

 Chęć Pomocy

 Przed Niedzielą Palmową w kościele parafialnym wystawione były palmy wielkanocne, wykonane przez dzieci i młodzież Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie pod opieką nauczyciela, p. Bogusławy Najeckiej. Pozyskane pieniądze, w postaci darowizny w kwocie 479zł zostały przeznaczone na zakup paczek na Dzień Dziecka dla dzieci z Domu Dziecka w Podgrodziu na Litwie. Zakupiono sprzęt sportowy i słodycze oraz będzie zorganizowane ognisko z kiełbaskami i loteria fantowa. Dnia 3 czerwca  br. odbędzie się wycieczka uczniów naszej szkoły, pod opieką p. Katarzyny Grzesiuk i p. Celiny Stankiewicz- Niksa aby przekazać prezenty dzieciom, wspólnie miło spędzić czas i bliżej się poznać.
Dzięki tego typu formie pomocy nasi uczniowie mają okazję nauczyć się otwartości oraz czułości. Stają się bardziej empatyczni, mają okazję zrozumieć kłopoty oraz potrzeby innych. Jest to już nasza kolejna akcja, która pozwala na nauczenie się umiejętności pomagania innym, będącym  w ciężkiej sytuacji. 

 

I miejsce w Finale Powiatowym XXXVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W dniu 19 kwietnia 2013 roku w Zespole Szkół w Juchnowcu Górnym odbył się Finał Powiatowy XXXVI Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach. W pierwszej kolejności weryfikowano wiedzę teoretyczną w zakresie znajomości przepisów drogowych oraz podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. Następnie uczniów czekał sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności praktyczne zostały sprawdzone w trakcie ostatniej części Turnieju - jazdy rowerem po torze przeszkód. Najlepszą znajomością przepisów ruchu drogowego i umiejętnością poruszania się w ruchu drogowym, jak też w zakresie udzielenia pierwszej pomocy w kategorii Szkół Podstawowych wykazali się uczniowie naszej reprezentacji. W kategorii Szkół Gimnazjalnych pierwsze miejsce zajęli uczniowie reprezentacji Gimnazjum w Turośni Kościelnej, nasza drużyna zajęła IV miejsce.
Eliminacje powiatowe zorganizowało Starostwo Powiatowe w Białymstoku wraz z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Białymstoku, przy współpracy Dyrekcji Zespołu Szkół w Juchnowcu Górnym, Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, Straży Miejskiej w Białymstoku oraz Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Białymstoku.
Reprezentację naszej szkoły do egzaminu z cz. teoretycznej przygotowała mgr Bogusława Najecka, z cz. praktycznej  mgr Artur Wiśniewski.
A tak piszą o nas na stronie WORD-u:
http://www.word.bialystok.pl/brd/2013/130120.jpg

 

Budowa Miasteczka Ruchu Drogowego

 

Wraz z nadejściem wiosny rozpoczęła się w naszej szkole budowa Miasteczka Ruchu Drogowego. Wsparcia finansowego udzielił nam Urząd Miejski w Tykocinie i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku.

 

 

Misterium Męki Pańskiej

26 marca 2013 r. w Zespole Szkół i Przedszkola  w Tykocinie odbyło się przedstawienie - Misterium Męki Pańskiej.  W przedstawieniu wzięli udział ochotnicy - uczniowie i uczennice Gimnazjum. Misterium przygotował ks. prefekt Jarosław Świderek oraz pani katechetka Katarzyna Grzesiuk. O godzinie 9.00 w sali gimnastycznej zebrali się uczniowie całego Zespołu Szkół, a o 11.00 odbył się występ dla mieszkańców Tykocina. Uczniowie bardzo dobrze wczuli się w swoje role, przygotowali stroje. O wartościach duchowych przedstawienia mogą świadczyć łzy, które pojawiły się w oczach wielu osób obecnych na misterium.

 

Szkoła w Tykocinie dawniej
Lekcja  w połowie lat 30. XX wieku.   
Szkoła i dowożenie w roku 1975.

Zdjęcia pochodzą ze zbiorów pani Małgorzaty Choińskiej.

 

VI Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Hetmany

W dniach 27 lutego – 1 marca 2013 roku odbył się w Warszawie etap centralny VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Hetmany". Stefan Czarniecki – konkurs wiedzy, projekt”. Uczestniczyli w nim uczniowie ze szkół z całej Polski noszących imię Hetmana Stefana Czarnieckiego, a wśród nich już po raz 6 uczniowie Szkoły Podstawowej w Tykocinie. Udział w etapie centralnym konkursu, w kategorii wiedza, polegał na rozwiązaniu, testu (60 min.). przy czym trzeba było się wykazać szczegółową wiedzą dotyczącą historii życia i czynów Hetmana S. Czarnieckiego i jego epoki (od początku po lata 70-te XVII wieku), opracowanego przez Kapitułę Konkursu.

Po raz kolejny odnieśli wspaniały sukces. W rywalizacji między szkołami w kategorii wiedza 3-osobowa grupa w składzie: Hubert Frankowski, Maciej Malecki, Maciej Taszarek zajęła II miejsce, a indywidualnie Hubert Frankowski zajął II miejsce, natomiast Maciej Taszarek III miejsce. Uczniów do konkursu przygotowywał i opiekował się nimi w czasie jego trwania nauczyciel historii mgr Ireneusz Przeździecki.

Główny organizator, czyli XLVI Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Czarnieckiego w Warszawie-Targówku, oprócz wyżywienia i zakwaterowania zapewnił uczestnikom wiele atrakcji w postaci: seansu filmowego w Galerii Arkadia – film „Tajemnica Westerplatte”, zwiedzania Muzeum Narodowego w Warszawie („Muzealne przeboje” – w tym obraz Jana Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” po konserwacji), zwiedzania Stadionu Narodowego w Warszawie („Wariant „Strefa Kibica”), gry w kręgle, wizyty w Centrum Nauki Kopernik.

Patronat nad konkursem sprawowali: Burmistrz Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy – p. Grzegorz Zawistowski i Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa – dr hab. Andrzej Kunert. Wśród sponsorów znaleźli się m.in. Dzielnica Targówek m.st. Warszawy, Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Collegium Bobolanum, Muzeum „Pałac w Wilanowie”, Muzeum Narodowe w Warszawie.

 

 

 Konkurs 150 lat Powstania Styczniowego - ekspozycja, dokument

 

 

 

Uczniowie klasy III B Gimnazjum w Tykocinie: Jan Dajda, Jakub Klimaszewski, Mateusz Klimaszewski, Michał Komorowski.

 

 

Uczennice klasy III A Gimnazjum w Tykocinie: Karolina Ciołko, Anna Jaroszewska, Karolina Truskolaska, Joanna Nartowicz.

 

 

Uczennice klasy III A Gimnazjum w Tykocinie: Maria Bystrowska, Helena Wysocka.

 

Uczennice klasy III B Gimnazjum w Tykocinie: Marcelina Cimoch, Aneta Zubrzycka.

 

Uczennice klasy III B Gimnazjum w Tykocinie: Anna Bąk, Aleksandra Sawicka.

 

Uczennice klasy III B Gimnazjum w Tykocinie: Karolina Grabowska, Urszula Polak.

 

Uczennica klasy I A Gimnazjum w Tykocinie: Eliza Malinowska

 

Dzień Bezpiecznego Internetu 2013

5 lutego 2013r. - w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Tematyka programu w tym dniu związana była z zagrożeniami z pracą w sieci. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w ramach lekcji informatyki oglądali filmy edukacyjne pt. „3 2 1 Bezpieczny Internet” oraz „Stop Cyberprzemocy”. Nasi uczniowie przystąpili do projektu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Poznali zasady bezpiecznej pracy w sieci Internet. Wypracowali formy i zasady bezpieczeństwa. Opracowali prezentację multimedialną oraz plakaty. Zaprezentowali swoje prace na korytarzu głównym na tablicy informacyjnej.  Uczniowie w swoich pracach zwrócili uwagę na zagrożenia i zasady jakie panują dzisiaj w sieci. Poszczególne grupy opracowały netykietę oraz dekalog bezpieczeństwa dla najmłodszych. Praca  w grupach przebiegała z entuzjazmem. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem przystępowali do zadań z projektu. 

Prezentacja 1

Prezentacja 2

Marzena Zembko

Przydatne strony internetowe na, których możesz znaleźć informacje o zasadach bezpieczeństwa w sieci :

www.dbi.saferinternet.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.szkolabezpiecznegointernetu.pl

 

Konkurs Halloween

31 października 2012r. - w naszej szkole odbył się  konkurs Halloween na najstraszniejsze przebranie i najładniejszą dynię. Uczestnikami konkursu byli uczniowie klas I-III i IV-VI szkoły podstawowej.

Klasy I - III nagrody za najstraszniejsze przebranie:

I miejsce - Kornelia Konopko, klasa Ia

II miejsce - Emilia Bańkowska, klasa IIa

III miejsce - Michał Malinowski, klasa IIIb

Klasy IV-VI nagrody za najstraszniejsze przebranie:

I miejsce - Krystian Kwiatkowski, klasa Vs

II miejsce - Damian Matyszewski, klasa Va

III miejsce - Joanna Kulesza, klasa IVa

Nagrody za najładniejsza dynię:

I miejsce - Jakub Rusiecki, klasa IIIa

II miejsce - Marta Maliszewska, klasa IIb

III miejsce - Aneta Mogielnicka, klasa IIIa

Organizator: Anna Konarzewska, Anna Żukowska

KONKURS SZKOLNY nt. „Bądź bezpieczny na drodze” rozstrzygnięty
Celem konkursu było kształtowanie właściwych nawyków zachowania się dzieci i młodzieży na drodze oraz uświadomienie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu drogowego
Uczestnikami konkursu mogli być uczniowie szkoły podstawowej  i gimnazjum.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie było wykonanie pracy plastycznej, fotograficznej, komputerowej lub zadania wytwórczego z techniki na temat „Bądź bezpieczny na drodze” (indywidualne lub grupowo).
I miejsce w kategorii „Prace plastyczne”- SP - Eryk Tomaszewski, kl.VS
II miejsce w kategorii „Prace plastyczne”- SP - Daniel Dudziński, kl.VS
III miejsce w kategorii „Prace plastyczne”- SP - Klaudia Krzewska, kl.IV A
Wyróżnienie w kategorii „Prace plastyczne”- SP - Kwiatkowski Krystian, kl.VS
I miejsce w kategorii „Prace plastyczne”- Gimnazjum- Joanna Klimaszewska i Karolina Stefńska, kl.IIIB
I miejsce w kategorii „Prace fotograficzne ”- SP - Gabriela Kopczewska i Róża Zimnoch, kl.IVB
I miejsce w kategorii „Prace literackie ”- SP - Aleksandra Sadłowska, kl.IVA
I miejsce w kategorii „Prace literackie ”- Gimnazjum - Anna Jaroszewska, kl.IIIA
Komisja oceniająca prace w składzie: mgr Celina Kalinowska, mgr Monika Rogowicka, mgr Bogusława Najecka.
Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie i zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli do obejrzenia wystawy prac na holu głównym szkoły.
Organizator: Bogusława Najecka- nauczyciel informatyki i techniki.
 
Spotkanie z panią Mirosławą Niewińską

Dnia 12 października 2012r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Tykocinie odbyło się spotkanie autorskie z panią Mirosławą Niewińską, w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Organizowane było ono przy współpracy z Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego.
Mirosława Niewińska jest psychologiem, poetką, artystką. Urodziła się w Białymstoku. W Lublinie studiowała psychologię i filozofię; w Paryżu psychologię i socjologię. Tworzy ona w języku polskim, jak i francuskim. Wydała tomiki poezji "Kalejdoskop" i "Tymi drogami wędrowało słońce". Jej wiersze można również przeczytać w antologii "Podlasie w poezji". Uważa, że poezja to nie tylko wyrażanie emocji, to także sposób, by zakodować wiedzę o świecie.
W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klasy IIIA Gimnazjum im. Jana Klemensa Branickiego. Najpierw poetka zaprezentowała nam kilka swoich wierszy. Opowiadały one głównie o krajobrazach nadnarwiańskich. W między czasie autorka mówiła nam, co nieco na temat swojej młodości i początkach kariery.
Uczniowie również brali czynny udział w spotkaniu, czytając wiersze, a także zadając pytania. Jeden z wierszy bardzo zaciekawił naszego kolegę. Dzięki jego dociekliwości dowiedzieliśmy się, że Pani Mirosława napisała go w księżycową noc, wracając z wycieczki z Grecji. Jedna z autorek artykułu (Maria) miała także zaszczyt przeczytać wiersz poetki, napisany po francusku.
Najbardziej podobał nam się wiersz:
 
„DOBRY CZAS”
Na wstępie nie należało pisać o Bogu
bo byłeś za młody
następnie nie należało pisać o miłości
bo się na niej nie znasz
potem to juz teraz
wypada być dojrzałym
chociaż
od czasu do czasu
Bóg jest mniej wyrozumiały
miłość bardziej bolesna
a nad Narwią każdej wiosny
rozkwitają kaczeńce
zapowiadają dobry czas
na wiersze.
Spotkanie było bardzo ciekawe, dowiedzieliśmy się na nim wielu interesujących rzeczy. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, że mogli poznać tak interesującą osobę jak Pani Mirosława, a nasz kolega, który za aktywność dostał ocenę celującą, wracał do szkoły w podskokach.;]
Hela & Marylou
PROJEKT "NASZE DZIECI - NASZA PRZYSZŁOŚĆ"
10.09.2012r. - 28.06.2013r.

 
Projekt  jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie,
Działania 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty,
Poddziałania: 9.1.2  Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizacje procesu kształcenia.
W ramach projektu 61 uczniów ( 26 dziewcząt, 35 chłopców) wzbogaci swoja wiedzę i umiejętności  na zajęciach:
  • logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – 90 godz.
  • rozwijających zainteresowania uczniów z nauk przyrodniczych– 30 godz.
  • rozwijających zainteresowania uczniów posiadających szczególne uzdolnienia plastyczne – 30 godz.
  • rozwijających zainteresowania uczniów posiadających szczególne uzdolnienia matematyczne – 60 godz.
  • dla dzieci ze specyficznymi trudnościami  w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji.-60 godz.
  • dydaktyczno-wyrównawczych dla dzieci, które mają trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych-60 godz.
  • indywidualnych porad psychologiczno-pedagogicznych dla każdego uczestnika projektu z w/w szkoły -61 godz.

Łącznie przeprowadzonych zostanie 391 godzin zajęć dydaktycznych. Oraz doposażona zostanie baza dydaktyczna szkoły w pomoce, gry planszowe, gry edukacyjne , 2 komputery, układanki, programy logopedyczne itp.

Więcej informacji w zakładce Projekty i programy - "Nasze Dzieci"  (opis i zdjęcia z zajęć rozwijających zainteresowania z nauk przyrodniczych)

Porównanie wyników SP - G w latach 2002 - 2012

WYNIKI MATURY 2012R
W roku 2012 w Zespole Szkół i Przedszkolu w Tykocinie maturę zdawało 14 absolwentów. W KRAJU EGZAMIN MATURALNY ZDAŁO 89% PRZYSTĘPUJĄCYCH DO EGZAMINU. W LO W TYKOCINIE ZDAŁO 100% UCZNIÓW.

 

PROJEKT "BRUNO SCHULZ"
13-14 września 2012r. – odbyły się spotkania z polskimi i niemieckimi  artystami w ramach projektu Bruno Schulz[1].
13 września o godzinie 12:00, na Zamku w Tykocinie odbył się występ, pt. „Nawiedzenie/Heimsuchung” inspirowany prozą Schulza.  Spektakl wywarł na nas niesamowite wrażenie. Mistrzowska gra aktorska pośród świateł i cieni i niesamowite efekty dźwiękowe pochłonęły nas do reszty.  Wszyscy byliśmy oczarowani!
Po występie odbyło się spotkanie z aktorami, podczas którego opowiadali nam o swojej współpracy, następnie odpowiadali na nasze pytania.
Tego samego dnia o 17:00 w Domu Talmudycznym(Muzeum) odbyło się konferencja pt. "Wielokulturowość - szansa czy zagrożenie". Aktorzy, którzy przyszli wraz z profesorem Cieślakiem wypowiadali swoje opinie na ten temat. Następnie zagłosowaliśmy i jednogłośnie doszliśmy do wniosku, że wielokulturowość jednak jest szansą.
                                                           ***
14 września odbyły się warsztaty aktorsko-ruchowe dla młodzieży. Po wspólnej rozgrzewce podzieliliśmy się na dwie grupy. Jedna, większa grupa zajęła się ćwiczeniami aktorsko-ruchowymi, podczas gdy druga w innym pomieszczeniu miała zajęcia z dramaturgii z Anią.  Dostaliśmy od niej dwa krótkie, skserowane rozdziały ze „Sklepów cynamonowych”: „Pan” i „Pan Karol”. Każdy z nas musiał wybrać ten, który uważał za bardziej interesujący, po czym według tego podzieliliśmy się na dwie grupki. Po zaznaczeniu najbardziej intrygujących nas zdań w treści danego rozdziału, doszukiwaliśmy się w nich ukrytego sensu i znaczenia. Nasze pomysły próbowaliśmy także przedstawić w formie rysunków.  Było przy tym dużo śmiechu i ubawu. Po zakończeniu prac nad swoim zadaniem, poszliśmy obejrzeć jak za pomocą pantomimy pozostali przedstawiają swoje scenki.
***
Całość bardzo nam się podobała i mamy nadzieję na więcej tego typu imprez. Za miłą współpracę serdecznie dziękujemy wszystkim z Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu i Bayerische Theaterakademie.
 
Hela & Marylou

[1] Bruno Schulz (1892-1942) - polski prozaik żydowskiego pochodzenia, grafik, malarz, rysownik i krytyk literacki. Urodzony w Drohobyczu. Architekturę studiował we Lwowie, specjalizując się w litografii i rysunku, i przez większość życia pozostawał w rodzinnym mieście, gdzie zarabiał, jako nauczyciel rysunków w gimnazjum. W r. 1934 wydał swoją pierwszą książkę, "Sklepy cynamonowe". Uznany przez młodych literatów i zaakceptowany przez wydawców czasopism i książek, wystąpił z drugą książką, "Sanatorium pod Klepsydrą" (1934). Całe jego dzieło ogranicza się do tych dwóch książek, gdyż rękopis powieści "Mesjasz", nad którą następnie pracował, zaginął. Jako Żyd  Schulz został zagnany do getta w Drohobyczu i tam zamordowany.

 

OBÓZ JĘZYKOWY CAMP RODOWO - PROGRAM ENGLISH TEACHING

15.07.2012r. - 04.08.2012r. - w związku z realizacją w naszej szkole projektu językowego "Sunflowers" otrzymaliśmy dwa bezpłatne miejsca na trzytygodniowym obozie językowym. Na wyjazd zakwalifikowały się dwie uczennice, które brały udział w projekcie  - Karolina Ciołko i Helena Wysocka. Dziewczynki pojechały w okolice Mrągowa do ośrodka Rodowo, położonego nad jeziorem Lampackim. Codziennie przez cztery godziny uczyły się języka angielskiego, jeździły na wycieczki (Św. Lipka, Reszel, Nidzica, Gierłoż), wypoczywały nad jeziorem oraz integrowały się z młodzieżą z innych krajów: Francji, Niemiec, Turcji, Białorusi i Litwy. Obie uczennice wróciły wypoczęte i zadowolone.

Opiekunowie projektu: Anna Konarzewska - Pogorzelska i Anna Żukowska

 

 KONKURS NA GIMNAZJALISTÓW ROKU 2012
ROZSTRZYGNIĘTY!!!

 

28 czerwca 2012r. - Na przełomie maja i czerwca, pod czujnym okiem opiekunów Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum - mgr M. Papis i mgr K. Strelczuk, odbył się w naszej szkole konkurs mający na celu wyłonienie Gimnazjalistki i Gimnazjalisty 2012r. Uczniowie gimnazjum wytypowali swoich kandydatów spośród których, drogą demokratycznych wyborów, wybrano dwie osoby.
Zwycięzcami zostali Agnieszka Powichrowska z klasy IIA oraz  Mateusz Klimaszewski z klasy IIB (nieobecny w dniu ogłoszenia wyników). Serdecznie gratulujemy!

 

Konkurs "Mistrz orto-klawiatury" rozstrzygnięty
W konkursie wzięło dziewięciu uczestników. Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Sawicka z klasy II B gimnazjum otrzymując w nagrodę dyplom oraz USB Flash Drive 4 GB.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.
mgr Jolanta Trocka

Bociany Dzieciom

 

15 czerwca 2012r. - uczniowie naszej szkoły wzięli udział w festynie pt. "Bociany Dzieciom" organizowanym przez Dworek Pentowo. Dochód z imprezy przeznaczony został na cel charytatywny, a dokładnie na turnus rehabilitacyjny ucznia naszej szkoły - Krzysia Jaromińskiego. Podczas imprezy można było zjeść grillowane kiełbaski, lody, skorzystać z atrakcji takich jak: trampolina, malowanie twarzy, zjeżdżalnie, przejażdżki konne. Były też konkursy, pokazy oraz grupa rekonstrukcyjna z Tykocina. Bawiliśmy się naprawdę świetnie i cieszymy się, że mogliśmy pomóc!
 
Wycieczka Góry Świętokrzyskie

 
13-14 czerwca 2012r. – odbyła się wycieczka w Góry Świętokrzyskie. Wzięli w niej udział uczniowie z klas IV-VI szkoły podstawowej i z klasy I i II gimnazjum wraz z opiekunami: panią Celiną Kalinowską, Marzeną Zembko i Anną Konarzewską – Pogorzelską. Podróż rozpoczęliśmy o godz. 5:30, po kilku godzinach jazdy zajechaliśmy do Chęcin, gdzie zwiedzaliśmy średniowieczny zamek. Następny przystanek był w Kielcach. Odwiedziliśmy tam Muzeum Zabawek, spacerowaliśmy po starówce i podziwialiśmy rezerwat i gołoborza. Pierwszy dzień zakończył się obiadokolacją w hotelu i oglądaniem meczu. Następnego dnia, mimo niezbyt ciekawej pogody, kontynuowaliśmy zwiedzanie. Weszliśmy na górę Święty Krzyż, gdzie znajduje się dwunastowieczny klasztor benedyktynów i muzeum misyjne. Ostatnim punktem wycieczki był „Jura Park” w Bałtowie. Na terenie parku oglądaliśmy naturalnej wielkości modele dinozaurów, minerały, a także wysłuchaliśmy przewodnika, który opowiedział nam o prehistorycznych czasach. Droga powrotna minęła nam szybko, o godzinie 10:00 byliśmy już w domach.
Kibice Euro 2012
8 czerwca 2012r. - w związku z rozpoczęciem EURO 2012 przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum i Liceum wyszli z inicjatywą, by  uczcić wielką narodową imprezę i przybrać biało-czerwone barwy.

Konkurs plastyczny z języka angielskiego

6 czerwca 2012r. - rozstrzygnięty został konkurs plastyczny z języka angielskiego na plakat przedstawiający zabytki związane z Wielką Brytanią lub Stanami Zjednoczonymi. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III SP i klasy IV-VI SP. Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody.
Klasy I-III:
1 miejsce: Katarzyna Gebert - klasa IIIb
2 miejsce: Oliwia Potocka - klasa IIb
3 miejsce: Szymon Paszkowski - klasa IIa
Klasy IV - VI:
1 miejsce: Wiktoria Toczydłowska - klasa IVs
2 miejsce: Marcel Rakowicz - klasa VIb
3 miejsce: Mateusz Ciołko - klasa VIb

 

Egzamin na kartę rowerową i motorowerową

29 maja 2012r. w naszej szkole odbył się egzamin praktyczny na kartę rowerową i motorowerową. Z tej okazji gościliśmy St. sierżant p. Katarzyną Borowską. Współpraca Komendy Miejskiej Policji z Białegostoku z naszą szkołą trwa od wielu lat.
Kilka dni wcześniej uczniowie zdali egzamin z wiedzy teoretycznej i pomocy przedmedycznej, co pozwoliło im przystąpić do egzaminu z cz. praktycznej. Nie było łatwo, gdyż gimnazjaliści musieli się zmierzyć z testem wielokrotnego wyboru składającym się z 25 pytań, zaś uczniowie klas czwartych  szkoły podstawowej ubiegający się o kartę rowerową musieli pozytywnie zaliczyć test jednego wyboru, składający się z 10 pytań. Do egzaminu z cz. teoretycznej dzieci i młodzież przygotowywała p. Bogusława Najecka, a zaś do cz. praktycznej p. Artur Wiśniewski.
Konkurs ortograficzny o pióro dyrektora

24 maja 2012r. - uczniowie gimnazjum wzięli udział w „Konkursie ortograficznym o pióro dyrektora”.
Konkurs ten wpisał się już w tradycję naszej szkoły. Jego celem jest:
-propagowanie idei poprawnej pisowni,
-motywowanie uczniów do doskonalenia własnych umiejętności w zakresie ortografii,
-doskonalenie umiejętności zastosowania w praktyce poznanych zasad ortograficznych oraz interpunkcyjnych,
-rozwijanie uzdolnień uczniów.
Rywalizujący uczniowie reprezentowali wyrównany poziom. Najlepszą okazała się Aneta Mocarska      z kl. IIA.  
  
Gratulujemy!
                                              Organizatorki - mgr K. Strelczuk i mgr M. Papis

Żywa lekcja historii

Dnia 23 maja 2012r. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja historii. Tematem przewodnim spotkania był Starożytny Rzym. Lekcja rozpoczęła się od początku, – czyli od założenia Rzymu. Prowadzący[przebrany za Terencjusza - komediopisarza rzymskiego] opowiedział nam legendę o Remusie i Romulusie, a następnie jego pomocnicy zademonstrowali nam bitwę między braćmi. Publiczność brała udział w żywej lekcji; jedną z naszych koleżanek [Anetę M.] „porwano” z tłumu, by pokazać innym jak ubierali się Rzymianie. Kolejni ‘ochotnicy’ demonstrowali stroje patrycjatu rzymskiego i gladiatorów.
Przy okazji dowiedzieliśmy się też, co nieco na temat powstania Spartakusa. Trwało ono w latach 73-71 p.n.e. i było największym powstaniem niewolników w starożytnym Rzymie. W ciągu dwóch lat siły Spartakusa, składające się z tysięcy niewolników,  gladiatorów i biednych wieśniaków, wznieciły powstanie na terenie niemalże całej Italii. Kres buntowi położyły nieporozumienia w szeregach przywódców powstania oraz krwawa bitwa nad rzeką Silarus, w której zginął Spartakus.
Po zakończeniu spotkania, można było podejść bliżej i przyjrzeć się dokładniej zbrojom wojowników.
Bardzo cieszymy się, że żywa lekcja historii odbyła się w naszej szkole. Dziękujemy organizatorom.
Informacje: Hela & Marylou

 

Finał Powiatowy XXXV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 
W dniu 27 kwietnia 2012r. w Zespole Szkół w Turośni Kościelnej odbył się Finał Powiatowy XXXV Edycji Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W eliminacjach wzięło udział 8 zespołów szkół podstawowych i 8 zespołów szkół gimnazjalnych z powiatu białostockiego. Uczestnicy rywalizowali w trzech konkurencjach. W pierwszej kolejności weryfikowano wiedzę teoretyczną w zakresie znajomości przepisów drogowych. Następnie uczniów czekał sprawdzian z udzielania pierwszej pomocy. Umiejętności praktyczne zostały sprawdzone w trakcie ostatniej części Turnieju - jazdy rowerem po torze przeszkód. Nasi uczniowie wykazali się bardzo dużą znajomością przepisów ruchu drogowego, umiejętnością poruszania się w ruchu drogowym i udzielenia pierwszej pomocy zarówno w kategorii Szkół Podstawowych jak i Szkół Gimnazjalnych.
Reprezentacja Szkoły Podstawowej w składzie:
Adam Połomski
Cezary Skłodowski
Bartosz Ciołko
Rezerwa: Radosław Wejda
Reprezentacja Gimnazjum w składzie:
Mateusz Rakowicz
Kamil Wołosik
Andrzej Matuszewski
Rezerwa: Daniel Błaszko
Opiekun: mgr Bogusława Najecka

Akcja „Pola Nadziei”

Serdecznie dziękujemy uczniom za zaangażowanie podczas kwesty w dniach 21 i 22 kwietnia 2012r. oraz darczyńcom.

W sobotę wolontariuszy spotkać można było w sklepach w Tykocinie i Siekierkach. W niedzielę kwesta przeniosła się na ulice miasta oraz pod kościół i klasztor. W zamian za dar serca składany do puszek, darczyńcy otrzymywali kwiat żonkila. Wraz z żonkilami rozdawaliśmy ulotki informujące o Fundacji i celu prowadzonej akcji "Pola Nadziei". Mamy nadzieję, że każdy kto od dziś będzie widział żonkile, przypomni sobie również o chorych i potrzebujących naszej pomocy, naszego pokrzepiającego słowa, niosącego nadzieję. W obu kwestach łącznie uczestniczyło 12 wolontariuszy, którym jesteśmy bardzo wdzięczni za pomoc.

Wszystkim darczyńcom oraz Księdzu Proboszczowi Stanisławowi Szymborskiemu i Księdzu Andrzejowi Borkowskiemu, którzy wyrazili zgodę na kwestę w parafiach oraz wszystkim wolontariuszom SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!!!

Nie dokonalibyśmy tego bez pomocy Państwa. Poniżej prezentujemy zebrane kwoty:

- sklepy: 1283,49zł

- sklep w Siekierkach: 403,96zł

- kościół, klasztor: 1219,26zł

Łącznie w Tykocinie podczas dwóch dni zebrano: 2906,71zł

Cała kwota będzie przeznaczona na zakup sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, środków farmaceutycznych oraz opatrunkowych, jak też rehabilitację podopiecznych Fundacji.

Koordynatorzy akcji:
Jolanta Trocka
 Katarzyna Grzesiuk.
Spotkanie z młodzieżą żydowską
Dnia 19 kwietnia 2012r. uczniowie z klas II gimnazjum w Tykocinie mieli przyjemność wziąć udział w spotkaniu z młodzieżą żydowską i nie tylko. W wycieczce wzięli udział żołnierze z Sił Obronnych Izraela, a także osoby przybyłe z USA. Przyjechali oni z okazji Marszu Żywych.
Spotkanie rozpoczęło się w synagodze przemówieniem organizatorów wycieczki.  Następnie wysłuchaliśmy kilku pieśni żydowskich. Potem mieliśmy przyjemność zatańczyć z gośćmi kilka tańców. Żałowaliśmy tylko, że trwało to tak krótko. Następnym punktem spotkania był wyjazd do lasu Łopuchowskiego, gdzie znajdują się masowe groby Żydów zgładzonych przez hitlerowców. Zgromadzeni wokół mogił oddaliśmy hołd zamordowanym, a podczas krótkiego apelu dowiedzieliśmy się więcej na temat zagłady Żydów tykocińskich. W trakcie apelu wysłuchaliśmy także pieśni „To see the Light” Efrat Gosh.
Czas minął nam bardzo szybko, ledwie starczyło czasu na rozmowę z gośćmi. Bardzo cieszymy się, że postanowili do nas przyjechać. Mamy nadzieję, że takich spotkań będzie więcej.
Informacje: Hela & Marylou

Marsz Żywych – Organizowany jest od 1988 roku przez izraelskie ministerstwo oświaty na terenie obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Odbywa się w Dzień Pamięci Ofiar Zagłady. Uczestnictwo w Marszu ma dawać świadectwo pamięci osób pomordowanych przez nazistowskich Niemców w trakcie II wojny światowej. Ma być również manifestacją przywiązania do takich wartości, jak:  godność i równość wszystkich ludzi,  tolerancja, prawo każdego człowieka do życia w pokoju.

22 marca 2012 - KONKURS RECYTATORSKI 
Organizatorki- nauczycielki języka polskiego – mgr M. Papis i K. Strelczuk – za cele obrały:
- promocję młodych talentów,
- rozwijanie recytatorskich uzdolnień młodzieży,
- rozbudzanie zainteresowań poezją,
- upowszechnianie kultury języka,
- poszukiwanie literackich wzorców i wartości.
RECYTOWANO WIERSZE O TEMATYCE MIŁOSNEJ
W konkursie wzięło udział trzynastu uczestników. Komisja przyjęła następujące kryteria oceny: opanowanie tekstu, interpretację, wyrazistość, kulturę słowa.
Pierwsze miejsce zajęła Maria Bystrowska z klasy IIa gimnazjum.
Wyróżnienia otrzymali: Julita Grądzka, Emilia Miastkowska, Aneta Zubrzycka, Jan Dajda.
GRATULUJEMY!

Konkurs na najpiękniejszą pisankę wielkanocną rozstrzygnięty!!

1.miejsce: Izabela Malesińska  kl. VS SP
2.miejsce: Marlena Powichrowska kl. VS SP
3.miejsce: Kacper Klimaszewski kl.VS SP
wyróżnienia:
Natalia Statkiewicz kl. IIIA Gim
Milena Mętecka kl.VA SP                                             
Ewelina Wądołowska kl. IIIB Gim
Zuzanna Baczewska  kl.VA SP
Patrycja Konopko kl.IIIA Gi
Maciej Taszarek kl.VA SP
Ewa Rutkowska kl. IIIB Gimn.
Komisja w składzie: p. Jadwiga Berlińska, p. Justyna Roszkowska i p. Emilia Mętecka
Dziękuję uczestnikom za udział w konkursie i zapraszam wszystkich uczniów i nauczycieli do obejrzenia wystawy pisanek wielkanocnych.
Organizator: Bogusława Najecka- nauczyciel informatyki i techniki
21 lutego 2012r. - Zdarzenie teatralne pt. „JANUSZ KORCZAK I DZIECI" odbyło się o godz. 10.15 w Wielkiej Synagodze w Tykocinie.
Wykonawcy: Agnieszka Mazur ze Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku  oraz Kamil Wołosik, Natalka Baczewska, Kamil Toczydłowski, Aneta Toczydłowska, Bartek Ciołko, Magda Ciołko, Zuzanna Kamińska, Jan Dajda, Szymon Najecki z Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie.
Przedstawienie było przygotowane podczas warsztatów w czasie ferii zimowych pod opieką artystyczną reżysera Dariusza Szady – Borzyszkowskiego.

KONKURS SZKOLNY dla GIMNAZJALISTÓW i LICEALISTÓW Zespołu Szkół i Przedszkola w Tykocinie
rozstrzygnięty!!!

Nagrodzone prace konkursowe: 

prezentacja 1

prezentacja 2

prezentacja 3

prezentacja 4

prezentacja 5

09 listopada 2011r. - grupa uczniów z naszej szkoły,  była na wycieczcie w Warszawie. W programie było: zwiedzanie Starówki z przewodnikiem, seans w kinie 5D, CENTRUM NAUKI KOPERNIK, PLANETARIUM "NIEBO KOPERNIKA", a w nim  dodatkowo seans "Dobór naturalny - Darwin i największe z jego tajemnic". Opiekunami wycieczki byli: p.Bogusława Najecka, p. Celina Kalinowska, P.Katarzyna Grzesiuk

 

1 września 2011r. - W naszej szkole dokonano uroczystego odsłonięcia i poświęcenia tablicy poświęconej

                                 błogosławionemu Janowi Pawłowi II.

 

 

 

10 listopada 2010r. - W naszej szkole dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy upamiętniającej ofiary Katynia oraz katastrofy smoleńskiej

 

 

 

Uwaga Rodzice!

DOPALACZE! Informacje na temat "dopalaczy" znajdziecie Państwo na stronie prowadzonej przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii:

www.dopalaczeinfo.pl

 

       _______________________________________________________________________________________

 

Od 2008r. nasza szkoła posiada Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej oraz pracownię komputerową otrzymane z projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

   
         
         
         
             
       

Odwiedziło nas już osób: